Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odlehčovací služba

Vloženo: 18. května 2021 v 15:35

 

Centrum služeb KOSTKA

denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek

nabízí 

Odlehčovací službu - ambulantní a terénní

 

Vedoucí odlehčovací služby:  Mgr. Zdeňka Bělohlávková

Provozní doba: Po-Pá 8:00-16:00

(individuálně lze domluvit v čase od 7:00-18:00)

Kontakt: 734 674 495, z.belohlavkova@cestazivotembb.cz

 

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována v Centru služeb KOSTKA na adrese Kvapilova 140/2, Kutná Hora. Objekt je zcela bezbariérový, parkování je možné přímo před budovou.

Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácnosti klienta, případně v terénu dle domluvy, a to na území Středočeského kraje s dojezdovou vzdáleností do 35km od Kutné Hory.

 

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je odlehčit pečujícím osobám a rodinám v každodenní péči o osoby se zdravotním postižením. Dopřát jim nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí a zároveň vytvořit individuální podmínky pro rozvoj osob s postižením v podnětném a bezpečném prostředí v prostorách Centra služeb KOSTKA nebo v domácím prostředí.

 

Kapacita

  • Ambulantní odlehčovací služba 3 uživatelé v jeden okamžik.
  • Terénní odlehčovací služba 1 uživatel v jeden okamžik.
  • Záleží na délce sjednané služby klientem.
  • V rámci odlehčovacích skupinových dnů (příměstské dny a příměstský tábor) je kapacita 3 - 10 klientů.

 

Cílová skupina

Odlehčovací služba je určena lidem se zdravotním postižením, převážně lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 64 let.

 

 

Cíle služby

  • umožnit rodinám a pečujícím o osoby se zdravotním postižením nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí,
  • umožnit klientovi vést důstojný a plnoprávný život bez přerušení kontaktu s jeho rodinou,
  • vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se klienti budou cítit dobře a bezpečně,
  • rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a sociální, sebeobsluhy a soběstačnosti,
  • zprostředkovat klientovi kontakty v rámci malé sociální skupiny a podporovat jeho začlenění do života komunity,
  • informovat o možnosti využívání navazujících sociálních služeb a dalším možném rozvoji klienta.

 

Zásady

V Cestě životem bez bariér považujeme za zvlášť důležité tyto zásady:

1. Respektování individuálních potřeb a přání uživatele a jeho rodiny

Uživatele našich služeb vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální potřeby a schopnosti. Vycházíme z přání a představ uživatele a jeho pečujících osob, hledáme cesty, jak je naplnit.

2. Aktivní přístup v rozvoji schopností a dovedností uživatele

Motivujeme uživatele k aktivnímu přístupu při poskytování jednotlivých úkonů služby. V míře, v jaké je to možné, podporujeme uživatele v jejich samostatnosti. Za uživatele či jeho rodinu pracovníci nerozhodují, uplatňují k nim zplnomocňující a aktivizační přístup. 

3. Profesionalita a odbornost poskytovaných služeb

Služba je zajištěna kvalifikovaným odborným personálem, který si pravidelně dle zjištěných potřeb uživatelů doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče. Při své práci pracovníci využívají odborné metody a postupy a současně zohledňují celkovou situaci uživatele při řešení jeho dílčích problémů.

 

 

             

 

Přílohy