Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podávání a vyřizování stížností

Vloženo: 1. ledna 2022 v 10:36

Jako stížnost chápeme jakýkoli podnět ke způsobu, formě a kvalitě poskytování služeb. Stížnost chápeme jako právo uživatele vyjádřit nespokojenost vyžadující odezvu. Stížnost může být i sdělení typu „nelíbí se mi, že...“; „nejsem spokojen s tím, jak…“, apod.

 

 Forma podání stížnosti: 

 • osobní

 • anonymní 

 • zprostředkovaná
  (prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka, rodinného příslušníka, přátel, veřejnosti nebo pracovníka organizace, kterému důvěřuji)

 

 • ústní

 • e-mailem: cestazivotembb@seznam.cz

 • telefonicky: 731 426 345

 • písemná (dopis): Cesta životem bez bariér, z.s., Kvapilova 140/2, Kutná Hora, PSČ 284 01

(schránka na přání, připomínky a stížnosti je umístěná na chodbě pracoviště)

 

Prověřování stížnosti a další postup

 • Stížnost vyřizuje buď vedoucí odlehčovací služby nebo ředitelka organizace.
 • Jsou prověřeny všechny podněty stížnosti a je-li to možné, opatřeny důkazy a následně je vše posouzeno a sepsáno v písemném protokolu, který je předán stěžovateli osobně nebo poštou a to nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti.
 • Není-li stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, potom se můžete odvolat k ředitelce organizace: Mgr. Petra Hnátová, tel.: 739 619 288, cestazivotembb@seznam.cz nebo se může se odvolat k nezávislému orgánu: Ombudsman - Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 888,e-mail: podatelna@ochrance.cz