Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ergoterapie

 • Superadministrator

Vloženo: 25. ledna v 9:22

Centrum služeb KOSTKA

denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek

nabízí

Ergoterapii

 

Vedoucí zdravotnického zařízení: Mgr. Lenka Haspeklová, DiS

Ergoterapeuti:  Bc. Tereza Škaloudová, Mgr. Alena Ublová, DiS.

Ordinační doba: 

Čt    7.30 - 12.00

Pá   7.30 - 16.00

Kontakt: ergoterapie@cestazivotembb.cz, 733 583 418 - objednání termínu

Objekt je zcela bezbariérový, parkování je možné přímo před budovou.

 

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, která skrze smysluplnou činnost pomáhá osobám s různým typem postižení. Podporuje maximální zapojení jedince do běžného života při respektování jeho možností a schopností.

V našem zařízení se zaměřujeme především na ergoterapii u dětí. Terapie probíhá přirozenou formou, tedy pomocí her a zábavy. V průběhu hry dochází k rozvoji motorických, mentálních i smyslových dovedností. Klademe velký důraz na psychomotorický vývoj dítěte. Využíváme prvky terapie Senzorické integrace, neurovývojové terapie na základě primárních reflexů, Handle přístupu a Snoezelen. K dětským pacientům se snažíme přistupovat citlivě a empaticky, vždy dbáme na individuální přístup. Respektujeme individuální potřeby dítěte a jeho rodiny. Rozvíjíme dovednosti dítěte tak, aby se co nejsnáze mohlo zapojit do společnosti.

Cílem ergoterapie je naučit dítě správně vnímat a zpracovávat smyslové vjemy z vlastního těla a bezprostředního okolí tak, aby bylo sebejistější, koordinovanější a soběstačnější. Zaměřujeme se na nácvik hrubé i jemné motoriky, na zlepšení práce s vlastním tělem, zvládnutí samostatnosti a sebeobsluhy (umět se najíst, napít, obléct a další běžné činnosti), grafomotorická cvičení, nácvik úchopů ruky a kresbu. Zabýváme se ergonomií prostředí a poradíme při výběru kompenzačních pomůcek.  

 

Kdo může ergoterapii využívat?

Děti  s…

 • s vývojovými problémy, s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace (DCD)
 • s vrozeným nebo získaným poškozením mozku ( např. DMO)
 • s poruchami senzorického zpracování (SPD)
 • s potížemi autistického spektra (ASD)
 • s potížemi pozorností a hyperaktivitou (ADD / ADHD)
 • s Downovým syndrom
 • se svalovou dystrofií
 • po úrazech či operacích

 

S čím vám může ergoterapie pomoci?

 • zvládnutí činností běžného dne (oblékání, příjem potravy, hygiena a další)
 • rozvoj jemných i hrubých motorických dovedností
 • senzorické zpracování
 • bilaterální koordinace
 • vizuální vnímání a vizuální motoricka integrace
 • kognitivní a exekutivní funkce
 • sociální dovednosti
 • opoždění raného psychomotrického vývoje
 • kompenzační pomůcky, úpravy domácího prostředí

 

Jak ergoterapie probíhá?

 

Na prvním setkání proběhne vstupní vyšetření. Ergoterapeut se věnuje rozhovoru s rodinou, a také se seznámí s dítětem a jeho dovednostmi. Na základě vyšetření je navržen terapeutický plán a frekvence setkání. Je možné domluvit terapeutický blok 5 - 10 ergoterapeutických hodin. Následně je možné v terapiích pokračovat nadále, či opět navázat po několikaměsíční pauze, záleží na dohodě mezi vámi a ergoterapeutem.

 

Metody ergoterapie:

 • Senzorická integrace
 • Snoezelen