Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie akcí

 

2006 - 2008: realizace našeho prvního projektu "Bezbariérová škola ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře"

2007: I. benefiční ples pro Cestu životem bez bariér (ples od roku 2010 jej moderuje herec Pavel Nový)

2007: otevření výuky plavání v kutnohorském bazénu

2009: začínáme pořádat integrované tábory 

2011: pořízení vlastní táborové základny u rybníka Zbožňov na Čáslavsku

2012: začínám pořádat každoroční sportovní soustředění

2012: s našimi plavci poprvé vyrážíme na závody do Jindřichova Hradce

2012: první integrovaný tábor na naší táborové základně u rybníka Zbožňov

2013: pořádáme I. ročník vlastních plaveckých závodů s názvem Kutnohorská vlnka

2014: I. ročník multižánrového hudebního Festivalu na zelené louce, který pořádáme na naší táborové základně (od roku 2015 jej moderuje Tomáš Fíla)

2013-2014: realizace projektu "Bezbariérová ZŠ, MŠ a PŠ Kolín"

2014: začínám poskytovat speciální pohybovou terapii Therasuit

2015: začínáme pořádat také prázdninový pobyt pro děti s těžším handicapem, opět na naší táborové základně 

2016: nákup domu pro budoucí Centrum služeb KOSTKA a začátek jeho rekonstrukce

2017: pořádáme I. ročník lyžařského výcviku

2018: začínáme poskytovat odlehčovací službu pro rodiny s handicapovanými dětmi

2019: otevření Centra služeb KOSTKA 

         kroužek vaření, kroužek pro pečující osoby Šikovné ručičky

2021: I. ročník příměstského táboru v prostorách Centra služeb KOSTKA v Kutné Hoře

2022: nabízíme cvičnou dílnu, otevíráme sportovní kroužek

2023: začínáme poskytovat terénní odlehčovací službu

2024: otevíráme druhou část Centra služeb KOSTKA

           začínáme poskytovat ergoterapii a otevíráme obchůdek s recepcí