Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Therasuit

Centrum služeb KOSTKA

denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek

nabízí

Therasuit terapii

Therasuit

 • se využívá v terapii osob s neurologickou diagnózou, nejčastěji však u dětí s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO),
 • metoda byla patentovaná v roce 2002 fyzioterapeuty Izabelou a Richardem Koscielny,
 • je ucelený terapeutický program, který umožňuje individuální přístup ke klientovi díky propracovanému systému,
 • intenzivní každodenní terapie probíhá ideálně ve 3 - 4 týdenních cyklech, vhodné je její pravidelné opakování.

 

Program Therasuit terapie zahrnuje:

Úvodní část

 • nahřátí rašelinovými zábaly, masáž, protažení, neuromobilizaci.

 

Pohybovou část

 • U.E.U. (Univerzální cvičební jednotka) využívá kladkového systému se závažími pro posílení konkrétních svalových skupin a závěsného systému ke cvičení v odlehčení.

Cílem této části je zvýšení rozsahu pohybu, jeho zkvalitnění a posílení příslušných svalových skupin.

 

 • Therasuit oblek - semidynamická ortéza, která je pružná, pevná a prodyšná.

Skládá se z různých částí - čepičky, vesty, kalhot, které se vzájemně propojí gumovými pásky podle individuálních potřeb klienta.

V oblečku se pod vedením fyzioterapeuta nacvičují základní fáze pohybového vývoje (otáčení, lezení, sed, stoj apod.).

Cílem této části je zlepšení propriocepce (vnímání pohybu a polohy kloubů, vazů a svalů), snížení patologických reflexů a zlepšení pohybových stereotypů

 

 • Spider - systém pružných lan, ve kterém klient trénuje stabilitu dané polohy (vzpor klečmo, vysoký klek, stoj apod.)

 

Komu je pohybová terapie Therasuit určena?

 • DMO
 • Traumatické poškození mozku
 • Stav po cévní mozkové příhodě
 • Jiné neuromuskulární poruchy

 

Kdy se metoda Therasuit nedoporučuje?

 • Poškození kloubů (subluxace, těžké skoliozy apod.)
 • Časné pooperační stavy
 • Akutní onemocnění
 • Progresivní genetické a metabolické poruchy

 

Certifikované fyzioterapeutky: 

Bc. et Mgr. Eva Bigas, Zuzana Brzobohatá Klimtová, Mgr. Lenka Haspeklová, DiS., Klára Mundilová, DiS.

 

Galerie