Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Indikace a kontraindikace

Vloženo: 23. srpna 2018

Zobrazeno: 1005×

Indikace
 • DMO
 • Opožděný vývoj 
 • Vývojové poruchy koordinace
 • Traumatické úrazy mozku
 • CMP
 • Hypertonicita
 • Hypotonicita
 • Dyskineze, ataxie, athetosis, dystonie
 • Jiné neprogresivní neurologické poruchy a syndromy
 
Kontraindikace
 • infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • všechny nemoci v akutním stádiu
 • klinické známky oběhového selhání
 • maligní arytmie
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci
 • stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • labilní diabetes mellitus a dekompensovaný diabetes mellitus
 • často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • kachexie všeho druhu
 • zhoubné nádory
 • epilepsie dekompensovaná
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy
 • transitorní stavy zmatenosti
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • těžká osteoporóza
 • stomie
 • zvýšená teplota
 • těžké strukturální změny subluxace kyčelních kloubů více jak  50%, skolióza, rigidní svalové kontraktury
 • progresivní genetické, nebo metabolické onemocnění