Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Náš tým fyzioterapeutek

Vloženo: 18. ledna 2015 v 0:00

Mgr. Lenka Haspeklová, DiS.
Vedoucí fyzioterapeut

Vzdělání

SZŠ a VZŠ 5.května Praha – diplomovaný fyzioterapeut (1998)

FTVS UK – Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (2005)

Postgraduální studium - atestační zkouška obor: Aplikovaná fyzioterapie (2016)

 

Kurzy

Kurz v technikách posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách (2000)

Senzomotorická stimulace (2001)

Reflexní lokomoce dle Vojty (certifikovaný kurz) (2002)

Diagnostika a terapie funkčních poruch páteře a periferních kloubů (certifikovaný kurz)  (2003)

McKenzie koncept – mechanická diagnostika a terapie hybného systému (certifikovaný kurz )  (2005, 2007, 2018, 2020)

Míčková facilitace (2010)

Základní kurz Bazální stimulace (2011)

Therasuit method – Basic + Advanced (2014 a 2019)

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých (2015)

Kineziotaping KTA (2018)

Hra jako terapie (2021)

Klappovo lezení - posturální korekce nejen u idiopatické skoliozy (2022)

 

Praxe

Fakultní nemocnice Motol – klinika dětské rehabilitace

Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích 

Dětský rehabilitační stacionář Zvonek Kladno

Nemocnice Kutná Hora – oddělení rehabilitace

Cesta životem bez bariér - od r. 2015

 

 

Zuzana Brzobohatá Klimtová

Vzdělání

SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží, Obor:  Fyzioterapeut (1995)

 

Kurzy

Mobilizace perif. kloubů (1995)

Cranio sacrální terapie - I. část (1999)

Bobath koncept u dětí s diagnózou DMO (2009)

Hiporehabilitace 1. - 4. část (2008)

Využití principu spirální dynamiky v hipoterapii I. a II. část (2009, 2010)

Práce s týraným dítětem (2011)

Therasuit Method (2018)

Therasuit Method –  Advanced (2021)

Hra jako terapie (2021)

SRT - sinergická reflexní terapie (2022)

 

Praxe

Dětský denní rehabilitační stacionář v Praze

Modrý klíč v Praze

Hiporehabilitace ve Stáji Rozárka

Cesta životem bez bariér - od r. 2017

 

 

Klára Mundilová, DiS.

Vzdělání

SZŠ a VZŠ 5. května Praha - diplomovaný fyzioterapeut  (1998)

Postgraduální studium - atestační zkouška Obor: Aplikovaná fyzioterapie (2016)

 

Kurzy

Diagnostika a terapie funkčních poruch - certifikovaný kurz (2002)

Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách (2003)

Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení (2004)

Reflexní lokomoce podle Vojty - certifikovaný kurz (2005)

Základy terapie podle metody R. Brunkow (2005)

Terapie pacienta s CMP prvky Bobath konceptu (2006)

Terapeutické využití kinesio tapu (2014)

Therasuit method (2015)

Terapie gastroesofageálního refluxu (2015)

McKenzie koncept – mechanická diagnostika a terapie hybného systému - certifikovaný kurz (2018 - 2021)

 

Praxe

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – klinika rehabilitačního lékařství

Nemocnice Kutná Hora – oddělení rehabilitace

Cesta životem bez barier – od r. 2015

 

Kateřina Svatošová, DiS.

Vzdělání

VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o. Praha - fyzioterapeut  (2006)

 

Kurzy

Diagnostika a terapie funkčních poruch - certifikovaný kurz (2010)

Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2008)

Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (2012)

 

Praxe

Cesta životem bez bariér – od r. 2022