Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Využívané metody a přístrojové zařízení fyzioterapie

Vloženo: 30. ledna 2015

Zobrazeno: 70046×

Therasuit metoda

Je ucelený rehabilitační program. Základem je intenzivní pohybová terapie, při které využíváme cvičení ve speciálním stabilizačním obleku, cvičení v závěsu (tzn. v odlehčení určité části těla nebo cvičení proti odporu – tzv. Pulley systém), cvičení v labilním prostředí – závěs pružných lan (tzv. Spider systém) a další podpůrné metody a procedury, podle individuálních potřeb klienta.

 

Fyzikální terapie

  • Elektroléčba

K léčebným účelům využívá působení elektrického proudu různých frekvencí a intenzit. Využívá se především ke snížení bolesti, snížení svalového napětí, zlepšení prokrvení v tkáních a snížení otoku.

Používáme přístroj BTL-4825SL PREMIUM.

 

  • Ultrazvuk 

Patří mezi mechanickým terapiím. Působením ultrazvuku dochází v tkáních k “rozkmitání tkáňových struktur” (mikromasáž). Využívá se pro uvolnění svalového napětí, především u spoušťových bodů, tzv. Trigger pointů (TrPs), k podpoře vstřebávání otoků

Používání přístroj BTL-4825SL PREMIUM.

 

  • Magnetoterapie

Léčebné působení magnetického pole působí na snížení bolesti, uvolnení svalového napětí a zlepšení hojení tkání

 

Motomed

Přístroj podobný rotopedu, ale díky přidanému motoru může být cvičení jak aktivní, tak s dopomocí nebo zcela pasivní. Takto můžeme procvičovat dolní i horní končetiny.

Pravidelný trénink pomáhá ke zlepšení rozsahu pohybu jednotlivých kloubů, snížení svalových spasmů (svalových křečí), zvýšení síly oslabených svalů a pomáhá zlepšovat nebo udržovat celkovou kondici.

 

Sunball 

Je interaktivní cvičební pomůcka využívající optické zpětné vazby. Jedná se o systém míčků, přes které se tlak vyvinutý při cvičení přenáší na obrazovku do herních úkolů (např. ovládám autíčko na obrazovce). Tato optická informace částečně nahrazuje informace z porušených struktur. Pro děti má  toto cvičení výraznou motivační funkci, řešení herního problému vede k propojení pohybového, psychického i kognitivního tréninku.

Využívá se u neurologických poruch, funkčních poruch pohybového systému, ale i u poruch pozornosti.

 

Homebalance 

Interaktivní rehabilitační pomůcka určená pro klienty s poruchou rovnováhy. Klient přenášením váhy ve stoji nebo v sedě na stabilometrické plošině pohybuje předmětem na obrazovce tabletu. Terapie zábavnou formou pomáhá trénovat rovnováhu, stabilitu, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, pamět a pozornost.

 

Vertikalizační stojan 

Pro klienty, kteří nejsou schopni samostatné chůze nebo stoje. Vertikalizační stojan umožňuje zajištění ve správné poloze a tím bezpečnou vertikalizaci. Při zatížení ve stoji dochází k podpoře krevního a lymfatického oběhu, zlepšení peristaltiky střev. Samozřejmě stoj přináší také množství nových podnětů, má tak velký vliv psychologický a sociální.

 

Thera trainer Balo 

Statický i dynamický vertikalizační stojan. Pomáhá zvládnout stoj osobám, jejichž schopnost stát je částečně nebo zcela omezena. Umožňuje zajistit klientovi bezpečný stoj a následně možnost soustředit se na další trénink, např. přenesení váhy, nácvik kroku apod. Cvičení v dynamickém vertikalizátoru klade na klienta požadavky motorické, senzorické a kognitivní. To opět pomáhá zlepšovat prokrvení, metabolismus, ovlivňuje svalové napětí. V neposlední řadě působí vertikalizace do stoje pozitivně také na psychiku.

 

Redcord Workstation Professional

Redcord Workstation Professional je rehabilitační systém lan a popruhů  s posuvnou stropní konstrukcí pro cvičení v závěsu. Závěs může být částečný (např. horní končetina, dolní končetina) nebo celkový, kdy zavěsíme celé tělo. To můžeme využít jednak jako pomůcku fyzioterapeuta k odlehčení pacienta a jednak k samotnému cvičení. Cvičení v odlehčení se využívá u pacientů po úrazech,  s poruchami pohybového aparátu nebo u bolestivých stavů.

Galerie