Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pro dárce

  • Mgr. Petra Hnátová

Vloženo: 7. prosince 2012

Zobrazeno: 66645×

 

  Cílem naší práce je integrace dětí a mládeže s postižením do běžného života a zamezení sociální izolaci v dospělosti. Usilujeme o rozvoj sportu handicapovaných dětí a mládeže, dále o podporu rehabilitace a vzdělávání.
Přidejte se k nám!

Díky Vašemu daru můžeme například pronajmout bazén, který je bezbariérový, zajistit péči osobních asistentů, účastnit se soutěží pro handicapované či koupit mechanický vozík nebo motomed.

 

 Můžete nás podpořit

1. Trvalým příkazem
Standartním způsobem nastavte trvalý příkaz k úhradě na Vámi zvolenou částku. Pro snadnější identifikaci je vhodné použít přiřazený variabilní symbol (e-mailem, poštou). Dary se načítají, a tak Vám můžeme poslat potvrzení o přijatém daru za celý rok, aniž bychom některou platbu přehlédli. Pokud nám zdělíte svou e-mailovou adresu, budeme Vás pravidelně informovat o realizovaných projektech.

Naše čísla účtů:
2800052449/2010 - běžný
2500063840/2010 - dárcovský

 

2. Jednorázovým příspěvkem

  • příkazem z účtu
  • složenkou

Opět je vhodné využít přiřazeného variabilního symbolu pro identifikaci platby při vystavování potvrzení o daru.

3. Pronájmen reklamní plochy 
na benefičním plese, na letácích, na webových stránkách, na propagačních materiálech.

4. Hmotným darem
do tomboly benefičního plesu, na pobytové akce - sportovní soustředění, letní integrovaný tábor, kancelářskými potřebami ...


5. Nákupem vánočních přání
na požádání Vám zašleme ukázku vánočních přání, cena od 8 Kč/kus - dle množství a tisku textu.

6. Dobrovolnou pomocí
Pomoc uvítáme pravidelnou, ale i nárazovou na plaveckých závodech, na integrovaném táboře ...

 

Pokud chcete dostávat e-mailem pravidelné informace o našich projektech napište nám na cestazivotembb@seznam.cz,
na tuto adresu nás neváhejte kontaktovat v případě Vašich dotazů.

Za Vaši podporu mnohokrát děkujeme!

Na Vaši žádost zaslanou na cestazivotembb@seznam.cz Vám bude vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely, případně další potřebné doklady. Pravidelným dárcům je potvrzení zasíláno automaticky začátkem února následujícího roku.

  

Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ/zaměstnanec):
Dar si můžete odečíst z daní podle zákona č. 586/1992, o dani z příjmů, §15., odst. 1., pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně . Dle zákona je možné přispět neziskové organizaci, která podporuje osoby se zdravotním handicapem.
 

Daň z příjmu právnických osob:
§20 odst. 8
V úhrnu lze odečíst minimálně 2 000 Kč a nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34; Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.